Новини

Начало

test
Дари Консулт ЕООД е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансовите и данъчни консултации предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.

Предлаганите от нас услуги включват:

Пълно счетоводно обслужване
Социални и здравни осигурителни вноски
ТРЗ и личен състав
Фирмена регистрация
Данъчна защита
Консултации
Други услуги

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Прецизно и качествено счетоводно обслужване
Актуална информация
Индивидуален подход към всеки клиент
Адекватни цени
Коректност и конфиденциалност

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

ВАШИЯТ БИЗНЕС Е НАША ГРИЖА !

Всеки бизнес,назависимо от вида и размера си се нуждае от надеждни данъчни консултации и точна счетоводна система.Било то в най-ранните етапи на своето развитие или вече като утвърдена фирма счетводните услуги са онова ,което позволява на компанията да расте като следи,систематизира и обработва целия обем финансова информация свързана с нейната дейност.

Ние ще организираме вашето счетовдство,ще освободим времето ви,ще подредим и следим постоянно данъчните ви дела.Нашата работа ще ви позволи да се съсредоточите върху основния си бизнес,ще имате повече информация за финансовото си състояние и ще разберете как да го подобрите.
Ако започвате бизнес няма да го направите неосведомен.Ние ще ви покажем как да работите законно и с най-малко разходи.
Нашите клиенти са дружества с ограничена отговорност,еднолични търговци и физически лица.
Общото за нашите клиенти е силната им предприемаческа нагласа към бизнеса,което ние насърчаваме и се стремим да разрастваме своя бизнес заедно с тях.
Ако вашият бизнес се нуждае от счетоводни услуги можете да се възползвате от опита ни на утвърдени професионалисти  в областта.

Стартиращи фирми

Създаването на нов бизнес е свързано с много предизвикателства. Приятелите може да ви кажат,че вашата идея е чудесна и тя ще бъде успешна ,но от счетоводна гледна точка е необходимо да предприемете някои стъпки,за да се уверите,че вашият проект е добре обоснован и ще се превърне в реалност.За нас счетоводителите е обичайно да видим нови фирми да се провалят заради липса на предварително планиране на приходите и разходите и затова е изключително важно да се очертае конкретна пътна карта за стартиращите фирми.

Липсата на информираност може да ви създаде непреодолими препятствия.
Развиването на успешен бизнес в България изисква добро познаване на материя,широка по своя обхват: търговско право, трудово, осигурително, данъчно законодателство, митнически режим,банково дело и кредитни институции.

В статиите по-долу представяме синтезирана информация в изброените по-горе сектори с цел по-добро планиране,  организация и управление на бизнес процесите в търговските фирми.

  Регистрация 
  Счетоводство   
  Данъци
  Персонал
  Статистика
  Търговия със страни членки на ЕС
  Търговия извън рамките на ЕС
  Заеми

 Ако все още имате въпроси свържете се с нас.

Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящата форма за регистрация на вашата компания,размера на капитала, избор на управители,вид на осигуряването. Ще ви консултираме дали имате интерес от регистрация по ДДС по желание.

И това е само началото.Ще бъдем винаги с вас и когато ви е трудно ще можете да разчитате на нашата подкрепа и професионален опит. Ползването на професионален счетоводител е инвестиция,която се възвръща многократно.